با توجه به  تجارب فراوان  و حضور افراد متخصص این شاخه در شرکت پارت سازه ساینار، این شرکت آمادگی کامل به جهت طراحی و اجرای کلیه پروژه­ های ترمیم، مقاوم­ سازی و بهسازی لرزه­ ای را دارا می­ باشد.