بازدید معاون محترم شهرداری کلان شهر اصفهان جناب مهندس مظفر از پروژه در حال انجام پایش سلامت دائمی پل شماره 6 میدان استقلال  

مصاحبه معاون عمران شهرداری کلانشهر اصفهان جناب "مهندس مظفر" در خصوص پروژه های پایش سلامت سازه شرکت پارت سازه و همچنین همایش "پایش سلامت سازه ها" برگزار شده توسط شرکت پارت سازه 

مصاحبه شبکه نسیم ، برنامه نسیم دانش با شرکت پارت سازه 

آزمایش میراگر تدس  (TADAS Damper) در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در دی ماه 93