شرکت پارت سازه ساینار در راستای گسترش و توسعه ایمنی در مقابل زلزله، سبک سازی سازه ها و همچننن کاهش نسبی هزینه های ساخت ،از مدتی پیش استفاده از میراگر در پروژه های خود را آغاز نموده است. این شرکت در حال حاضر چندین قرارداد طراحی و ساخت سازه با میراگر را در دستور کار خود قرار داده است. میراگرها انواع متفاوتی دارند که شرکت در حال حاضر از میراگرهای غیر فعال استفاده می نماید ،میراگرهای غیر فعال ابزارهایی هستند که نیاز به منبع انرژی خارجی ندارند. این ابزارها از نیروهایی که در پاسخ به حرکت سازه در داخل آنها ایجاد می‌شود بهره میگیرند .کاهش پاسخ سازه در برابر زمین لرزه ،تمرکز خسارت در میراگر ،سرایت نکردن خسارت به سازه اصلی ،سرعت ترمیم بالا و آسان ،کاهش هزینه ساخت و نصب از مزایای میراگرهای غیر فعال است .نتایج محاسبات پروژه های در دست اجرای شرکت نشان می دهد که استفاده از میراگرهای غیر فعال در طراحی ،علاوه بر افزایش مقاومت و استحکام بنا ، بسته به نوع پروژه ،موجب 20 الی 35 درصد کاهش در هزینه های ساخت می گردد .روند پیشرفت پروژه ها متعاقبا در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.