تفاهم نامه کنترل کیفیت محصولات بین  شرکت پارت سازه ساینار و  مرکز  تحقیقات، راه مسکن شهرسازی امضا شد.