شرکت پارت سازه ساینار تقدیم می کند:

کارگاه آموزشی پایش  سلامت سازه با حضور آقای پیتر فورتنر (نماینده  شرکت VCE اتریش)

تلفن تماس جهت ثبت نام : 22146112 - 22146168