حضور شرکت پارت سازه ( مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) در شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

مانیتورینگ لرزه ای سدها- سد کارون 3 با حضور شرکت پارت سازه 

بازدید مشاور شهردار تهران - آقای دکتر حسینی- ازغرفه پارت سازه ساینار در دومین فن بازار شهرداری

حضور شرکت پارت سازه ساینار در دومین فن بازار تخصصی شهرداری 

اطلاعیه - برگزاری دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری