طراحی پروژه به مساحت حدودی 4860 متر مربع و در 16 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر به اتمام رسید و هم اکنون در مرحله ساخت و نصب میراگر می باشد.

پروژه به مساحت حدودی 12500 متر مربع و در 14 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر طراحی شد تا پس از دریافت تاییدیه های لازم وارد مرحله ساخت و نصب میراگر شود.

 

 

شروع عملیات پایش سلامت دائمی پل شماره 6 استقلال  در شهر اصفهان

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 6 طبقه تجاری اسلامشهر 

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 8 طبقه مسکونی  جنت اباد