پروژه به مساحت حدودی 12500 متر مربع و در 14 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر طراحی شد تا پس از دریافت تاییدیه های لازم وارد مرحله ساخت و نصب میراگر شود.

این پروژه مجهز به 76 عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از نوع ( فلزی پره مثلثی) می باشد.