شرح خدمات عملیات پایش سلامت دائمی تونل ها

 

الف : پایش سلامت تونل ها

 پایش سلامت سازه، امکان ارزیابی سریع وضعیت سلامت تونل را فراهم می کند و چنین رویکردی به عنوان ابزاری مناسب برای افزایش ایمنی و بهینه سازی فعالیت های عملیاتی و نگهداری تونل ها شناخته می شود. از داده های حاصل از فرآیند پایش سلامت تونل در جهت بهبود عملکرد ، نگهداری ، تعمیر و تعویض سازه بر اساس نتایج عینی استفاده می شود. تونل هایی که بعضا دارای ایراداتی در ساخت هستند  می توانند عواقب جدی را در پی داشته باشند. شدیدترین آنها تلفات انسانی است.

حتی اگر هیچ تلفاتی اتفاق نیافتد ، اگر سازه تونل به صوت موضعی یا کلی از حالت سرویس دهی خارج شود ،جمعیت انسانی مخاطب سازه دچار آزردگی خاطر خواهند شد. همچنین دانستن عملکرد سازه تونل در شرایط واقعی به طراحی سازه های بهتر برای آینده کمک خواهد کرد. این امر می تواند با افزایش قابلیت اطمینان ،کارایی و ایمنی به سازه های ارزان تر ، ایمن تر و با دوام تر منجر شود.

پایش سلامت سازه با استفاده از راه حل های پارت سازه راه خوبی برای بهبود دانش و ارزیابی عملکرد سازه و اطمینان از یکپارچگی آن است.

 

ب : خدمات پایش سلامت تونل ها

نظارت و پایش سلامت در هر مرحله از ساخت تونل نقش مهمی دارد: 

  • در مرحله طراحی برای ارزیابی محل پروژه و شناخت پارامترهای طراحی
  • در طول ساخت و ساز برای ارزیابی تأثیر شرایط محیطی و زمین شناسی بر نوع طراحی و ساخت و همچنین در اثر گذاری تونل بر روی سازه های اطراف و انتخاب روش های ساخت و ساز نیز اهمیت فراوان دارد.
  • در مرحله سرویس دهی، جهت اطمینان از ایمنی در طول عمر آن

 

پ : پایش سلامت پارت سازه

مزایای راه حل های پایش سلامت یکپارچه تونل شرکت پارت سازه:

 1- پارت سازه روش های یکپارچه پایش سلامت سازه را برای تونل ها ، مبتنی بر فناوری های پیشرفته فیبر نوری و حسگرهای معمولی ارائه می دهد. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر از وضعیت سلامت سازه تونل از سنسورهای خوردگی موضعی و سایر مبدل ها استفاده خواهد شد. همه تجهیزات و حسگرها در یک بانک اطلاعاتی و سیستم واحد جهت استفاده راحت کاربران جمع آوری شده اند.

 2- سرویس SHMLive : این فرآیند شامل طراحی سیستم ، تحویل و نصب آن ، نگهداری و بهره برداری ، دسترسی از طریق وب به داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها توسط تیم مهندسی با تجربه است.

 3-تشخیص زود هنگام آسیب با دسترسی سریع و به موقع به شرایط سلامت سازه، می تواند از بروز رخدادها خطرناک جلوگیری نماید. 

 4-افزایش طول عمر تونل : بسیاری از سازه ها در شرایط  به مراتب بهتر از آنچه انتظار می رود و یا تنها با بازرسی بصری مشاهده می شوند هستند. در چنین مواردی ، سیستم پایش به تیم مدریتی تونل اجازه می دهد حاشیه ایمنی را بدون هیچ گونه مداخله عملی در سازه افزایش دهد. طراحان می توانند با فرض مناسب تری از مشخصات مصالح در فرآیند طراحی طول عمر یا ظرفیت تحمل بار سازه ها را افزایش دهند. اگر ترمیم سازه واقعاً مورد نیاز باشد ، داده های پایش می تواند به ارائه طرحی بهینه  برای مقاوم سازی یا بهسازی کمک بسزایی کند.

 5- پایش قابل اطمینان هنگام ساخت تونل: سیستم مانیتورینگ می تواند شناسایی و ردیابی دقیق هرگونه تغییر مکان را برای چندین بخش از تونل در دست ساخت و همچنین در کل طول عمر مفید آن تضمین می کند.

 6- افزایش اطلاعات در فرآیند طراحی تونل: این امر باعث بهبود و افزایش دانش در مورد رفتار سازه تونل ها ، به ویژه بهینه سازی اشکال و ضخامت فریم های نگهدارنده فلزی می گردد. پایش به ایجاد ، بهبود دانش و تطبیق دقیق مدل های ریاضی با سازه واقعی کمک به سزایی میکند.

 7- ارزیابی ایمنی تونل بلافاصله پس از یک رویداد مهم: سیستم پایش می تواند آسیب ها و خرابی های احتمالی ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی ، زلزله ، انفجار یا سیل را به موقع شناسایی و ارزیابی کند. این توانایی به مهندس یا مشاور مسئول جهت ارزیابی اولیه از اینکه آیا ایمنی سازه به طور جدی به خطر افتاده است کمک فراوانی می نماید.

 

 ت : ابزارهای پایش تونل ها

بسته های تجاری زیر بیشترین کاربرد را جهت تعریف پروژه پایش تونل را دارا می باشند. با این حال ، هر پروژه دارای الزامات و نیازهای خاصی است که می تواند توسط یک سیستم متناسب مرتفع شود. گروه پارت سازه یک روش 7 مرحله ای برای طراحی و اجرای یک سیستم SHM بهینه برای هر تونل ایجاد کرده است.

Local Strain: Concrete lining strain, steel ribs strain--> کرنش محلی: کرنش کف بتونی ، کرنش ریب های فلزی

Average Strain: Extensometer-->کرنش متوسط: کشش سنج 

Displacement: Joint openings, existing crack opening-->جابجایی: باز شدن نقاط اتصال و ترک های موجود

Settlement: Differential settlement: --> نشست

3D Movement: Convergence-->تحرکات سه بعدی

Pressure: Rock / Soil pressure--> فشار خاک یا سنگ
 

Distributed Temperature: Temperature profile, fire characterization--> تعیین دما و شناسایی آتش

Rebar Corrosion: Concrete corrosion & humidity--> خوردگی ارماتورها وبتن ناشی از رطوبت