تست اولتراسونیک (UT):

آزمون فراصوت یا تست اولتراسونیک (ultrasonic test) یا UT یا بازرسی با موج تنش برشی (Shear inspectin) یک روش بازرسی جوش غیر مخرب ایمن، دقیق و ارزان است که از مدت ها پیش مورد  استفاده قرار می گرفت. در تست اولتراسونیک امواج اولتراسونیک به صورت پالسی با فرکانسی که از 0.1 تا 15 مگاهرتز و گاهی تا 50 مگاهرتز تغییر می کند وارد ماده می شوند تا عیوب داخلی و یا مشخصات ماده را تعیین نمایند.

برای بازرسی جوش، پالس صوتی به صورت کنترل شده از یک فلز پایه یکنواخت به جوش وارد می شود. تست اولتراسونیک در فولاد و سایر فلزات و آلیاژها انجام می شود.

بیشترین اشکالات جوش شامل تخلخل (porosity) ، وجود سرباره (slag) ، ذوب نشدن دیواره، عدم نفوذ جوش و ترکهای زیر کار طولی و عرضی می باشد. به استثنای سوراخ های گازی تکی، تمام این عیوب را می توان به خوبی به وسیله امواج اولتراسونیک کشف کرد.

 

تست ذرات مغناطیسی (MT):

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و نتیجتا باعث به وجود آمدن دو قطب S,N می گردد. که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلروسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.

 این دو تست بر روی نمونه از میراگر با موفقیت انجام شد.