معرفی پروژه حاضر این پروژه مربوط به ساختمان شش طبقه با اسکلت  بتنی تجاری واقع در شهرستان اسلامشهر استان تهران میباشد براساس فایل Etabs در اختیار این پروژه دارای متراژ تقریبی  زیربنای  3412/19 متر مربع است.

 

در ادامه عکس های نصب میراگر در پروژه که مرداد ماه سال جاری نصب شد، را  مشاهده می فرمایید.