لوح تقدیر کارافرین برتر   نامه درخواست ثبت اختراع    گواهی­نامه ثبت اختراع     تاییدیه اختراع میراگر اصطکاکی سیلندری
           
گواهی­نامه اعطای حق بهره­برداری     نشان دانش­ بنیان شرکت پارت سازه   مجوز مرکز تحقیقات راه، مسکن    تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن 
                                                                                                                                                                   
گواهی استقرار در مرکز رشد