مانیتورینگ لرزه ای سدها- سد کارون 3 با حضور شرکت پارت سازه 

 

کارگاه آموزشی مانیتورینگ لرزه ای سدها در تاریخ دوشنبه ، بیستم مهرماه 94 در مجاورت سد و نیروگاه کارون 3 با حضور شرکت پارت سازه برگزار گردید.