حضور آقای پیتر فوتنر به عنوان نماینده قانونی شرکت VCE  اتریشی ، در تاریخ 5 تا 7 اسفند جهت مقدمات همکاری با شرکت پارت سازه ساینار

 

آقای پیتر فوتنر به عنوان نماینده قانونی شرکت VCE  اتریشی ، در تاریخ 5 تا 7 اسفند جهت مقدمات همکاری، برای بازدید از شرکت و فعالیت های آن به ایران آمدند. 

 

شرکت VCE در دهه 1970 شروع به کار کرده است و هم اکنون در این شرکت شامل 300 مهندس متخصص و کارمند با ثبت 7500 قرارداد از 69 کشور در سراسر دنیا مشغول به فعالیت است.

زمینه های فعالیت این شرکت عبارتند از : طراحی راه، طراحی پل، طراحی سازه های زیر زمینی، مهندسی زلزله، مهندسی ساه و پایش سلامت سازه ها ، مدیریت پروژه و نظارت بر اجرای پروژه های گوناگون می باشد.

همچنین جز فعالیت های قابل توجه این شرکت ، داشتن عددی بالغ بر 794 پروژه در زمینه پایش سلامت سازه ها، پل ها و سد ها می باشد.

در ادامه عکس هایی از حضور آقای فوتنر در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و اصفهان (محل پایش سلامت پل فلزی) قرار گرفته است.