روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه، در مرکز راه آهن جهموری اسلامی ایران سمیناری در خصوص پایش سلامت سازه ها با حضور آقای مهندس پیتر فورتنر ( نماینده شرکت VCE اتریش) و آقای مهندس کارگر  (مدیرعامل شرکت پارت سازه)  و آقای مهندس قمری (سرپرست فنی شرکت پارت سازه) برگزار  گردید.