در نمایشگاه دستاوردهای  پژوهش، فناوری و فن بازار که به مدت 5 روز از 22 آذر الی 26 آذر زیر نظرمرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با حضور شرکت پارت سازه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد