حسگر شتاب سنج PSA1

هدف: جمع آوری داده های شتاب در سازه های عمرانی

محدوده رنج دینامیکی : 90db 

 

 

 Data Sheet - PSA1

 

 Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers

 

:FEATURES

Hermetic package offers excellent long-term stability

0offset vs. temperature (all axes): 0.15 mg/°C maximum

Ultralow noise density (all axes): 20 μg/√Hz

(Low power, VSUPPLY (LDO enabled

Digital serial peripheral interface (SPI)/I2C interfaces

-20bit analog-to-digital converter

Data interpolation routine for synchronous sampling

Programmable high- and low-pass digital filters

Electromechanical self test

Integrated temperature sensor

Operating temperature range: −40°C to +125°C

 

:APPLICATIONS

 reference systems

Platform stabilization systems

Structural health monitoring

Seismic imaging

Tilt sensing

Robotics

Condition monitoring