گواهی­نامه اعطای حق بهره­برداری شرکت مهندسین پارت سازه ساینار از میراگر اصطکاکی سیلندری (از طرف تیم مخترع در دانشگاه خواجه نصیر)