طراحی پروژه به مساحت حدودی 4860 متر مربع و در 16 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر به اتمام رسید و هم اکنون در مرحله ساخت و نصب میراگر می باشد.

 

این پروژه مجهز به 58 عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( فلزی پره مثلثی) می باشد.