طراحی پروژه مسکونی 9 طبقه به مساحت 4750 متر مربع واقع در خیابان سازمان برنامه شمالی هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 40 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : زمستان 99

 

 از مزایای به وجود آمده در طرح با میراگر نسبت به طرح بدون میراگر در این پروژه :

1-طراحی پروژه با میراگر در حالت ضریب اهمیت 1.2(اهمیت زیاد برای ساختمان) طراحی گردید. این در حالی است که در حالت قبلی، طبق روال ساختمان های معمولی، ضریب اهمیت برابر با 1 (اهمیت متوسط) در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که خرابی های سازه هنگام زلزله بسیار کاهش می یابد و حتی در حالت ضریب 1، تلفات جانی نیز امکان وجود خواهند داشت.
2- این بهبود عملکرد سازه در حالی رخ میدهد که هزینه های مصالح به کار رفته در ساخت سازه نسبت به حالت قبلی تقریبا ثابت مانده است که این موضوع ناشی از اثر میراگرهاست.
3- دیوارهای برشی سازه به کلی حذف گردید.
4- محل قرارگیری میراگرها طوری تئبیه شده اند که مزاحمتی برای معماری نداشته باشند. به طوری که :
* در ضلع غربی و شرقی در کنار دیوار همسایه
* در ضلع شمالی در قسمت بالای پله
* در ضلع جنوبی بین دو ستون میانی (به صورت پا باز) که تداخلی با اجرای پنجره نما نداشته باشد.
5- متوسط ارتفاع تیرها نسبت به طرح قبلی کاهش یافته است.