طراحی پروژه اداری به مساحت زیبنای  8000 متر مربع واقع در کلانشهر کرج هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 100عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400

 

این پروژه مربوط به ساختمان جدید اداره جهاد کشاورزی استان البرز می باشد. مجری طرح: اداره راه و ساختمان البرز 

دریافت گزارشات فنی طرح

دریافت گزارش ریالی طرح