پروژه 8  طبقه مسکونی - اداری در اصفهان به مساحت زیربنای  3000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 36 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : زمستان  1399