طراحی پروژه یرزگ تجاری بازار وکیل با 6 طبقه به مساحت 30000متر مربع واقع در کلانشهر مشهد هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 160 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : زمستان 1400