VCE   تا کنون بیش از 3500 قرارداد در بیش از 65 کشور دنیا از جمله کشورها و مناطق اتریش، تایوان ، کره ، شرق اروپا ، خاورمیانه و شرق آفریقا با موفقیت انجام داده است.بخشی از پروژها در ذیل آورده شده است.

 

 

          
   

پلهای بتنی

 

 

 

پل های راه آهن

 

 

 

پلها

 

 

           
    خطوط مترو و تونل ها   تونل ها و خطوط ریلی   پلهای کابلی

 

 

 

 

 

برای دیدن پروژه های بیشتر کلیک فرمایید.