گواهی نامه ثبت اختراع میراگر اصطکاکی سیلندری (قوه قضاییه)

 مجوز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای میراگر تدس در پروژه مقاوم سازی ساختمان شهید خالقی پور وابسته به کشتی رانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 نشان دانش بنیان شرکت مهندسی پارت سازه ساینار (اخذ شده در سال 1393)

زیر مجموعه ها