بازدید معاون محترم شهرداری کلان شهر اصفهان جناب مهندس مظفر از پروژه در حال انجام پایش سلامت دائمی پل شماره 6 میدان استقلال  
این پروژه هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

مصاحبه معاون عمران شهرداری کلانشهر اصفهان جناب "مهندس مظفر" در خصوص پروژه های پایش سلامت سازه شرکت پارت سازه و همچنین همایش "پایش سلامت سازه ها" برگزار شده توسط شرکت پارت سازه 

مصاحبه شبکه نسیم ، برنامه نسیم دانش با شرکت پارت سازه 

آزمایش میراگر تدس  (TADAS Damper) در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در دی ماه 93