در لینک زیر می توانید نحوه قرارگیری و نصب میراگر های تدس در سازه و همچنین نحوه عملکرد آنها را مشاهده نمایید

لینک ویدئو