معرفی مختصر میراگر تَدَس

 

میراگرهای تَدَس - TADAS - از جمله ی وسایل اتلاف انرژی زلزله می باشند که در حال حاضر به صورت گسترده در کشورهای صنعتی و لرزه خیز دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر ساخت میراگر تدس در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی توسط گروه تخصصی صنعت و علم بومی سازی گردیده است. شرکت پارت سازه یکی از اعضای اصلی گروه تخصصی صنعت و علم می باشد در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مهرماه 1393 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته و معرفی گردید. بر اساس آزمایشاتی که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شماره قرارداد 208-3-94 بر روی میراگرهای ساخت گروه تخصصی صنعت و علم ، انجام و از طریق نامه به شماره 2211-س/9-94 مورد تایید قرار گرفته است، این محصول کلیه ضوابط آیین نامه های معتبر خارجی از جمله آیین نامه بارگذاری ایالات متحده ASCE7، آیین نامه ی ASCE41 و نشریات داخلی از جمله نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برآورده نموده است.

به طور کلی استفاده از ابزارهای اتلاف انرژی زلزله منجر به افزایش ایمنی و بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله می شود، اما استفاده از میراگرهای تدس مزیت بزرگ دیگری نیز به همراه دارد که آن کاهش هزینه های کلی ساخت سازه می باشد به صورتی که با استفاده از میراگرهای تدس وزن و در نتیجه هزینه اسکلت سازه با احتساب هزینه میراگرها در حدود 15 تا 25 درصد نسبت به سازه بدون میراگر کاهش خواهد یافت.

 

کاتالوگ محصول - نسخه پاییز 1399

 

رزومه و مقالات 

 

تاییدبه بانک مسکن برای محصول تدس پارت سازه جهت افزایش وام ساخت پرداختی به مشتریان