پروژه طراحی سازه 2 طبقه مسکونی با میراگر تدس در شهرستان کاشان - اردیبهشت 95

 از مقدار صرفه جویی در میزان آهن آلت مصرفی در اسکلت سازه، هزینه ی طرح سازه مسلح به میراگر تدس و پی، ارایه نقشه های اجرایی سازه مسلح به میراگر تدس و پی، هزینه طراحی، ساخت و نصب میراگرهای تدس تامین میگردد. در این حال علاوه بر آنکه سازه بدون هیچ هزینه ای - و حتی با کمی برگشت سرمایه ناشی از صرفه جویی در هزینه طرح و ارایه نقشه های اجرایی سازه و پی - مسلح به میراگر تدس شده است، با توجه به کاهش حدود 45 درصدی میزان پاسخ جابه جایی در زلزله طرح و نیز الاستیک ماندن المانهای سیستم باربر جانبی در اثر زلزله طرح سطح عملکرد بسیار مناسبتری نسبت به سازه بدون میراگر خواهد داشت. 

 

راهنمای دانلود :

 

 

 

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید