طراحی پروژه هتل اقامتی19 طبقه به مساحت 40760متر مربع واقع در کلانشهر مشهد هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 230 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400

آذر ماه 98

کارگاه آموزشی طراحی سازه با استفاده از میراگر

طراحی پروژه کوت عراق به مساحت حدودی 4300 متر مربع و در 5 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری به اتمام رسید. و هم اکنون در مرحله اجرای سازه می باشد. 

این پروژه مجهز به 32عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( میراگر فلزی پره مثلثی) می باشد.

نصب تجهیزات : انحام گرفت

میراگر  پایش سلامت سازه 

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کنترل سازه ها در استان چهارمحال