آذر ماه 98

کارگاه آموزشی طراحی سازه با استفاده از میراگر

طراحی پروژه کوت عراق به مساحت حدودی 4300 متر مربع و در 5 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری به اتمام رسید. و هم اکنون در مرحله اجرای سازه می باشد. 

این پروژه مجهز به 32عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( میراگر فلزی پره مثلثی) می باشد.

زمان تقریبی شروع نصب تجهیزات : تابستان 98

میراگر  پایش سلامت سازه 

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کنترل سازه ها در استان چهارمحال

 

 

پروژه به مساحت حدودی 4860 متر مربع و در 16 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر در حال طراحی می باشد که پس تکمیل طراحی واد مرحله ساخت و نصب میراگر شود.

این پروژه مجهز به 58 عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( فلزی پره مثلثی) می باشد.

 

 طراحی پروژه با میراگر تجاری- اداری خیابان ولیعصر ( عج)- 58 عدد میراگر