بررسی فرکانس های طبیعی ساختمان جدید دانشگاه خواجه نصیر طوسی

ديدگاهی جديد در کنترل غيرفعال سازه ها نگرشی بر سيستم های دوگانه  ADAS-EBF

امروزه  در طراحی  سازه و مقاوم سازی ، سیستم های کنترل سازه و بویژه سیستم های کنترل غیر فعال و نیمه فعال بسیار مورد توجه می­باشند. میراگرهای ادس از جمله ابزارهای فلزی محبوب ، جهت اتلاف انرژی زلزله می­باشد که در بسیاری پروژه ها بکار می­روند. این ابزارها می­توانند مقدار قابل توجهی از انرژی ورودی زلزله را با عملکردی قابل پیش بینی اتلاف کنند. برای آغاز اتلاف انرژی نیاز به جابجایی نسبی در این میراگرها می­باشد. پس در زلزله های خفیف که دامنه جابجایی های کوچک و انرژی کمی دارند، این میراگر تسلیم نمی­شود و انرژی زلزله توسط خود سازه مستهلک می­شود و در زلزله های متوسط ، مقدار کمی از انرژی زلزله توسط این میراگراتلاف می شوند. اما در زلزله های شدید این ابزارها با بهترین عملکرد خود مقدار بسیار زیادی از انرژی زلزله را اتلاف می نمایند.

در این مقاله ایده میراگر تدس اصلاح شده با نقطه نظرهای جدیدی از اتلاف انرژی غیر فعال معرفی گردیده است. در این میراگر تدس از تعدادی پره های مثلثی شکل در فواصل مساوی استفاده شده است و نشان داده می­شود که در زلزله متوسط به اعضای اصلی میراگر آسیب عمده ای وارد نمی شود اما برخی از پره های فلزی میراگر تدس ، برای اتلاف انرژی زلزله وارد ناحیه پلاستیک می­شوند. این میراگر روش ساخت ساده ای همچون سایر میراگرهای تدس دارد.میراگر تدس اصلاح شده می تواند با هزنیه کمتر، عملکرد بهتربه همراه تمام ویژگی های مثبت سایر میراگرهای مرسوم فلزی ساخته شود

 

راهنمای دانلود :

 

 جهت دانلود مطالب بیشتر و کاتالوگ لطفا کلیک نمایید

 

 

 در این مقاله نشان داده می شود که با استفاده از میراگرها علاوه بر کاهش جابجایی ها در سازه وزن و هزینه اسکلت نیز کاهش می یابد.