شروع عملیات پایش سلامت دائمی پل شماره 6 استقلال  در شهر اصفهان

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 6 طبقه تجاری اسلامشهر 

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 8 طبقه مسکونی  جنت اباد

   پروژه طراحی سازه 2 طبقه مسکونی با میراگر تدس در شهرستان کاشان - اردیبهشت 95

پیشنهادیه - استفاده از میراگرهای فلزی در ساختمان 5 طبقه اسکلت فلزی کاشان