پیشنهادیه - استفاده از میراگرهای فلزی در ساختمان 5 طبقه اسکلت فلزی کاشان 

 

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل فلزی در شهر اصفهان .

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل بزرگمهر در شهر اصفهان .

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل چمران در شهر اصفهان .

  طراحی پروژه مسکونی فلزی 5 طبقه در کرج