طراحی و ساخت استندهای متحرک جهت تعمیر دم های افقی و عمودی هواپیماهای بوئینگ و ایرباس برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.

هدایت و مدیریت امور فنی و مهندسی مرتبط با پروژه اجرای عملیات تعمیر و بازسازی ساختمان های توربین هال و ... در نیروگاه اتمی بوشهر.    

   مشارکت در هدایت و مدیریت پروژه های ارزیابی کیفی و کمی و طرح های مقاوم سازی لرزه ای پل های راه آهن و تهیه دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای مشاورین دخیل در عملیات فوق

    طراحی ساختمان شش طبقه فولادی واقع در بلوار شهید اندرزگوی تهران با استفاده از میراگرهای تدس