طراحی پروژه ی ویلایی اسکلت فلزی و زیربنای 13000 متر مربع واقع در منطقه باغ بهادران که از میراگر تدس استفاده می شود.

کارفرما:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

  مشاوره و نظارت عالی بر بهسازی عملکرد لرزه ای ساختمان شهید خالقی پور با استفاده از میراگر تدس واقع در خیابان قائم مقام فراهانی تهران.

کارفرما: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  طراحی سازه و میراگرهای پروژه کوره احیای گل گهر سیرجان.

کارفرما : شرکت فناور معادن و فلزات MMTE