طراحی پروژه اداری به مساحت زیبنای  8000 متر مربع واقع در کلانشهر کرج هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 100عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400

طراحی پروژه هتل اقامتی19 طبقه به مساحت 40760متر مربع واقع در کلانشهر مشهد هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 230 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400

طراحی پروژه مسکونی 9 طبقه به مساحت 4750 متر مربع واقع در خیابان سازمان برنامه شمالی هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 40 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : زمستان 99

طراحی پروژه کوت عراق به مساحت حدودی 4300 متر مربع و در 5 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری به اتمام رسید. و هم اکنون در مرحله اجرای سازه می باشد. 

این پروژه مجهز به 32عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( میراگر فلزی پره مثلثی) می باشد.

نصب تجهیزات : انجام گرفت

طراحی پروژه به مساحت حدودی 4860 متر مربع و در 16 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر به اتمام رسید و هم اکنون در مرحله ساخت و نصب میراگر می باشد.