مدیریت طرح مقاوم سازی لرزه ای نیروگاه ها با همکاری بیش از 10 شرکت مهندسی مشاور

 اجرای پروژه کنترل ارتعاشات پست انتقال نیروی کارخانه سیمان دورود با انجام تست های ارتعاشی در محل و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان کنترل پست.

طراحی و ساخت استندهای متحرک جهت تعمیر دم های افقی و عمودی هواپیماهای بوئینگ و ایرباس برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.

هدایت و مدیریت امور فنی و مهندسی مرتبط با پروژه اجرای عملیات تعمیر و بازسازی ساختمان های توربین هال و ... در نیروگاه اتمی بوشهر.    

   مشارکت در هدایت و مدیریت پروژه های ارزیابی کیفی و کمی و طرح های مقاوم سازی لرزه ای پل های راه آهن و تهیه دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای مشاورین دخیل در عملیات فوق