پایش سلامت سازه ای بر روی  پل بزرگمهر در شهر اصفهان .

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل چمران در شهر اصفهان .

  طراحی پروژه مسکونی فلزی 5 طبقه در کرج

مدیریت طرح مقاوم سازی لرزه ای نیروگاه ها با همکاری بیش از 10 شرکت مهندسی مشاور

 اجرای پروژه کنترل ارتعاشات پست انتقال نیروی کارخانه سیمان دورود با انجام تست های ارتعاشی در محل و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان کنترل پست.