خدمات پایش سلامت دینامیکی شرکت پارت سازه سریع و بدون تخریب بوده و می تواند اطلاعات بسیار دقیق و سودمندی از شرایط سازه به کارفرما ارائه دهد.

این سیستم با استفاده از پاسخ های دینامیکی سازه حاصل از ارتعاشات محیطی اعمالی به سازه می تواند آسیب را شناسایی کند. با استفاده از این تکنولوژی می توانیم اطلاعات بسیار دقیق و جزئی از سازه را در کوتاهترین زمان بدون مزاحمت برای عملیات خدمت رسانی سازه ارائه دهیم. همچنین این سیستم می تواند تخمین مناسبی از شرایط سلامت سازه و ایمنی آن برای برنامه ریزی های بلندمدت نگهداری و ترمیم سازه ارائه دهد.

 

پل فلزی اصفهان