امروزه صاحبان ساختمان ها نیازمند "حس اطمینان خاطر" در خصوص دارایی های ملکی خود هستند. 

مالکان برج ها و ساختمان ها می خواهند پاسخ این سوال را بدانند که آیا ساختمان شان بعد از رخداد ارتعاشی مانند زلزله یا باد شدید دچار آسیب می شوند یا خیر.

سیستم پایش سلامت پارت سازه این  امکان را فراهم  می آورد تا کارفرمایان گزارش کاملی از ساختمان یا استادیوم خود داشته باشند. این گزارش ها می تواند منجر به تکمیل چرخه خرید و فروش ملک یا اطمینان دهی به ساکنین و حتی شرکت های بیمه گر شود.

 

برای دانلود پروژه اول اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود پروژه دوم اینجا کلیک نمایید.