این سازه های ساحلی و بنادر دریایی می توان به عنوان حلقه ای از اقتصاد کشور نام برد..

اینگونه سازه ها بدلیل شرایط محیطی و اثرات خوردگی آب و نمک ، بسیار در معرض خطر قرار دارند.

- سیستم پایش سلامت پارت سازه (Part mos ) این امکان را فراهم می آورد که بتوانیم برآورد کاملی از شرایط سازه به طور دائمی داشته باشیم که باعث کاهش نیازمندی به بازرسی های چشمی و یا حتی غواصی های پر خطر شود.

- این سیستم همچنین در مورد سازه های مدفون مانند دیوارهای حائل اسکله (quay wall) و کابل های پس تنیده (tie rods) و دیگر سازه هایی که دسترسی به آنها وجود ندارد و عملا درصورت آسیب مشخص نخواهند بود، کاربرد فراوانی دارد.

 

برای دانلود مقاله اول اینجا کلیک نمایید.

 

برای دانلود مقاله دوم اینجا کلیک نمایید.