رسیدن به درک صحیح از شرایط سازه دریایی بسیار مهم بسیار مهم و حیاتی می باشد درحالیکه با شرایط محیطی سختی مانند آب، نمک و شرایط دریایی روبه رو هستیم.

همچنین اثر امواج و رفت و آمدهای کشتی ها نیز بوجود آمدن بارهای خاص و بحرانی تر شدن شرایط می شود. این شرایط لزوم استفاده از سیستم های پایش سلامت را بیش از پیش روشن می کند

پایش سلامت پارت سازه به عنوان روشی  سریع و غیر مخرب می تواند شرایط سازه را به خوبی مانیتور کرده و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه و خطرات ناشی از غواصی ها برای بازرسی چشمی گردد.

 

 

برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید.